Třídy

Vzkazy - upozornění

Jméno
Text
icon Dítě mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školky ...

Kontakty

Adresa:
Blanická 2705,
390 02 Tábor


381 281 299
      773 281 299

ms.blanicka@zscekanice.cz


Jídelní lístek

O nás

Vítejte na stránkách naší školy

Jsme mateřská škola jako každá jiná, ale možná ta, kterou právě hledáte ...Naše mateřská škola s pěti prostornými třídami a rozlehlou zahradou se nachází v okrajové části Tábora, tedy v čistém a klidném prostředí v blízkosti rybníku Soví a nedalekého háječku. Tato výhodná lokalita umožňuje mnoho pozorování v přírodě, nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, naplňování programu zdravého životního stylu, umožňuje řadu pěších výletů a tak podporu zdraví dětí.
Budova je jednopodlažní. V suterénu je umístěna školní jídelna a plynová kotelna. V přízemí jsou tři třídy, šatny pro děti a pedagogický personál, kancelář vedoucí učitelky. V prvním poschodí jsou dvě třídy, šatna pro provozní personál, sklad pomůcek. Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení dětským nábytkem, rozmístění a vytvoření zázemí a koutků pro děti, doplnění výzdobou především z vlastních výtvorů a výrobků.
Mateřská škola nabízí kapacitu 105 dětí, které jsou rozděleny dle věku, schopností a potřeb do pěti tříd. Z toho jsou tři klasické třídy a jedna dvoutřídka se společnou šatnou a umývárnou s WC. K novému dispozičnímu řešení interiéru nás vedl velký počet zapsaných malých dětí a kvalitnější způsob práce s menší skupinou dětí při předepsaném normativním počtu pedagogických pracovníků. Protože se nám práce ve dvoutřídka velmi osvědčila, máme i klasické třídy rozdělené na dvoutřídky. Třídy jsou homogenní, jedna je heterogenní. Jednotlivé třídy jsme pro snadnější zapamatování pojmenovali takto:

Berušky, Koťátka, Lištičky (malé), Lišky (velké) 

Informační systém školy bezpečně navede rodiče i děti do svých tříd. Mateřská škola je svým uspořádáním blízká „velké rodině“ s pozitivně laděným životním stylem, s pozitivním klimatem – úcta k individualitě každého jedince. Snažíme se vytvořit pro děti a s dětmi co nejpříjemnější prostředí plné důvěry, přátelství, tolerance a dobré nálady.

img img img

img img img

img img img

img img img