Třídy

Kontakty

Adresa:
Blanická 2705,
390 02 Tábor


381 281 299
      773 281 299

ms.blanicka@zscekanice.cz


Jídelní lístek

Aktuality

Výsledky zápisu do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 vydala svojí ředitelkou podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Blanická 2705, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116, Tábor.

Provoz MŠ od 10. 5. 2021

Mateřská škola je otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

Prázdninový provoz

Na naší MŠ bude prázdninový provoz od 16.8.- 20.8. a 23.8.-27.8. 2021

Přihlášky pro děti z jiných MŠ vhazujte do poštovní schránky u brány do Mš nejpozději do 11.6. 2021 !!!

Bližší informace na tel. 778 719 131 !!!     (Přihláška ke stažení zde)

Děti z jiných MŠ platí v den nástupu školné i stravné v hotovosti.