Třídy

Vzkazy - upozornění

Jméno
Text
icon Dítě mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení !! V případě, že dítě vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky. Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění bě

Kontakty

Adresa:
Blanická 2705,
390 02 Tábor


381 281 299
      773 281 299

ms.blanicka@zscekanice.cz


Jídelní lístek

Aktuality

Výsledky zápisu do MŠ 

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 vydala svojí ředitelkou podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Blanická 2705, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116, Tábor.  

 

AKCE  NA  KVĚTEN  2022 :

 

- 4.5.2022 FOTOGRAFOVÁNÍ - začátek v 8:00

-  6.5.2022 DIVADLO V MŠ - "Mamince k svátku"

- 12.5.2022 DEN RODINY - odpolední akce s rodiči 

 

Informace o prázdninovém provozu 

V měsíci červenci bude školka zavřena. Provoz zahájí dne 15.8.2022.
Podrobnosti o provozu a přihláška k přijetí jsou uvedeny v příloze:

 

Dítě mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školského zařízení !!
V případě, že dítě vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej MŠ vpustit do výuky. Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění během pobytu v MŠ, bude škola kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě vyzvedli a odvedli domů.