Třídy

Vzkazy - upozornění

Jméno
Text
icon Dítě mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školky ...

Kontakty

Adresa:
Blanická 2705,
390 02 Tábor


381 281 299
      773 281 299

ms.blanicka@zscekanice.cz


Jídelní lístek

Ostatní dokumenty

Organizace školního roku 2018/19 (odkaz na web MŠMT)

Vyhl. města Tábora 02/2017 - Školské obvody spád.zákl.škol (dokument pdf zde)

Očkování pro přijetí do mateřských škol (odkaz na článek)
Stanovisko Ministerstva zdrav. a MŠMT (k očkování) (celý text zde)

Konkretizované očekávané výstupy (odkaz na web MŠMT)

Školský zákon (ŠZ)(odkaz na web MŠMT) (celý text zde)

Informace o změnách v předškolním vzděl. v souvislosti s novelou ŠZ(odkaz na web MŠMT)

Rámcový vzdělávací program - předškolní vzdělávání (celý text zde)

Informace k ochr. os. údajů (GDPR)